Alt i byg
Priser

Vejledende priser inkl. moms - gældende i 2024

Et myndighedsprojekt hos os indeholder:

•Tegninger

- Situationsplan

- Plan tegninger

- Facade tegninger

- 3D skitse projekt

- Principsnit

•Andet

- U-værdier på konstruktioner

Beløbet dækker indhentning af byggetilladelse. Herefter vil resten af kommunikationen med Kommunen blive overdraget til ejer el. bygherre. Vi kan hvis det ønskes følge sagen helt til afslutning via timepris eller fast pris.

Overstående priser er eksklusiv ingeniør beregninger, beregning af ventilation, geotekniske jordundersøgelser, afsætning samt gebyr for byggetilladelse m.m.


Tegnestuen kan dog sagtens være behjælpelig med at få disse ting på plads via samarbejdspartner.


Tegnestuen har også stor erfaring i tilskudsmuligheder ved ombygning/renovering af ældre ejendomme.

 

For yderligere information kontakt tegnestuen.